ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  : บ้านห้วยผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaiphueng School
ที่อยู่  : 675 หมู่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-730263
โทรสาร  : 053-730263
อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์  : www.bhpschool.ac.th