ผู้เยี่ยมชม

186320
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
128
51
487
185540
978
2984
186320
Your IP: 3.233.219.62
Server Time: 2021-06-19 19:39:58

Login Form

คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม(กำลังอัพเดต)

สายผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน            นายเกรียงศักดิ์   ฝึกฝน

รองผู้อำนวยการ                   นายชัชวาลย์   ใจอินทร์

 

สายครูผู้สอน

 

ชั้น                                          ครูประจำชั้นคนที่ 1                              ครูประจำชั้นคนที่ 2

 

ชั้นอนุบาล 2/1                      นางสาวรสรินทร์ กิตติกาจ   

ชั้นอนุบาล 2/2                        

ชั้นอนุบาล 3/1                      นางสาวกชนิภา มูลทุ่ง        

ชั้นอนุบาล 3/2                      นางสาวดวงพิกุล ชัยวร                          นางสาวสุพรรษา จิ่งเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1        นางสาวอุทัยวรรณ แซ่ยั้ง                        นายพิเชษฐ์ แสนสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2        นางสาวกาญจนา ใจแปง                        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3        นางสาวกรวิภา ยางธิสาร     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1        นางสาวกวิณพัฒน์ เรือนคำ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2        นางสาวกนกอร จิตอ่อนน้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3        นายสุทธิชัย คำแปง                                นางสาวสนทยา สมทะโรง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1        นางสาวรุ่งทิวา ยวงอินแปลง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2        นางสาวรจนา กันทะเนตร                       นางสาวจิดาภา เขื่อนแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3        นายทัศนัย ใจกาวิน              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1        นายปรเมษฐ์ สุวรรณปัญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2        นายธวัช ยะสุกิม   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3        นางสาวปัทมาภรณ์ ถิ่นการ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1        นางปาริฉัตร บัวแพง                               นายทวิช บัวแพง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2                

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3        นางสาวมณีรัตน์ ยามี          

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1        นางสาวเปรมยุดา รากะรินทร์                  นายธนัตถ์บดี วงศ์ใหญ่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2        นายสงคราม กิตติกาจ         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3        นางณัชชา ภูมิเรศสุนทร                          นางสาวจิราพร มัฆวาล

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1          นางสาวชยาภรณ์ แซ่เฮ่อ     

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2          นางวาสนา ต๊ะคำ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1          นายเอกพล ยั่งยืนทวี                               นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่ง

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2          นางสาวนริสา นิลบุญเรือง                       นายมาโนช สุวรรณ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1          นางกนกพร อานุ                                     นายธีรดาดลย์ ไชยพูน

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2          นายพิทยุทม์ จุมปา                                 นายโกวิทย์ ไชยสิทธิ์

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1          นายศราวุธ จันทร์ทอง                             นายพิชัย หมื่นหาญ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2          นางสาวชนินทร์พร อินทร์ลือ                    นายสมพร แสนก่อ

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1          นายวิชณุ จอมใจ                                    นางสาวนิตยา สักแสน

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2          นายประเชิญ ต๊ะวิชัย                               นายฐานกรรณ เลิศชมพู

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1          นางสาวศิริพร คำฟู              

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2          นางสาวศิริกัญญา เผ่าหอม                      นายพงศธร ทรายปัญโญ

June 2021
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930