Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Login Form

ผู้เยี่ยมชม

159467
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
27
39
151
159052
428
1487
159467
Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-12 08:46:44

ประวัตโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

DSC 0003

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

 

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนภาษาจีน โดยคริสตจักรบ้านห้วยไคร้และบ้านห้วยผึ้ง จากมูลนิธิ ซี เอ็น อี ซี ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนพระคุณห้วยผึ้ง” ต่อมาเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘คณะทำงานในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-พม่า ระดับ อำเภอแม่จัน ช.ค.๓๑ กองทัพภาคที่ ๓ ได้เสนอให้โรงเรียนเปิดสอนภาษาไทยด้วย โดยมีนางสาวพวงชมพู มะลิวัลย์เป็นครูใหญ่คนแรก โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนช่วยเหลือการศึกษา พระวิสุทธิเมธี และสภาคริสต์ที่ ๒ จังหวัดเชียงราย ได้รับการดูแลอุปการะจากศูนย์ปฏิบัติการที่ ๓๒ (ศปศ.๓๒) กองบัญชาการชุดควบคุมที่ ๓๑ (ช.ค.๓๑) กองทัพภาคที่ ๓

            โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง มีนายเฉลิมพล  หล้าเพ็งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

            ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ทางโรงเรียนได้ทำบุญบ้านครูขนาด ๗ ห้องนอน ๕ ห้องน้ำ งบประมาณ ๙๐๑,๑๖๘ บาท ออกแบบโดยนายเฉลิมพล  หล้าเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เขียนแบบโดยนายชุมพล ปันทะนะ นักการภารโรง ได้รับงบประมาณจากการบริจาคของคณะครู, คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

            ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร ๑๐๘ ล./๓๐ หนึ่งหลัง งบประมาณ ๕,๘๘๖,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ทำบุญอาคารโดยใช้ชื่ออาคารว่า “ผึ้งรักษ์ปัญญา”  พร้อมทั้งเปิดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ “ลานพระอินทร์ โขดหินเทวดา” ซึ่งออกแบบโดยนายเฉลิมพล  หล้าเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง